Ochrana osobních údajů

Provozvatel tohoto internetového obchodu Filmporno.cz je jediným vlastníkem a správcem informací získaných na tomto serveru. Podle zákona č. 101/2000 Sb., Zákonem o ochraně osobních údajů tyto informace nejsou a nebudou poskytovány třetím stranám.

Uživatel svým svobodným rozhodnutím (registrací) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele těchto stránek.